REVISTA LUJERI-NR.1


Revista școlii noastre încurajează spiritul creativ atât al elevilor, cât și al cadrelor didactice, prin publicarea de poezii, analize literare, eseuri, proiecte, concursuri și diverse alte activitati curriculare si extracurriculare. Sunt astfel promovate excelența, hărnicia, spiritul inventiv, erudiția, dezvoltarea personală, spiritul civic.