EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ PRIN ACȚIUNI EXTRACURRICULARE ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN COMUNITATE

PROIECT EDUCAȚIONAL

TITLUL PROIECTULUI: “EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ PRIN ACȚIUNI EXTRACURRICULARE ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN COMUNITATE”

ECHIPA DE PROIECT:

-REPREZENTANȚII CONDUCERII ȘCOLII GIMNAZIALE “ALEXANDRU IOAN CUZA” :

  • PETRESCU ELENA- DIRECTOR
  • CREȚU CRISTINA- DIRECTOR ADJUNCT
  • PROF. DR. SCHVARTEMBERG-ENE MANUELA- COORDONATOR ȘI PERSOANĂ DE CONTACT

PARTENERI:

  • ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI A ȘCOLII GIMNAZIALE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

ELEVI IMPLICATI :

  • TOȚI ELEVII CLASELOR A VI-A ȘI A VII-A DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA”
  • CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

DURATA PROIECTULUI: OCTOMBRIE 2017- MARTIE 2018

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Scopul prezentului proiect este dezvoltarea capacității elevilor de a elabora planuri de afaceri și de activități ce presupun atragerea de fonduri atât pentru dezvoltarea școlii lor, cât și pentru diverse demersuri benefice comunității.

Astfel, elevii sunt încurajați să devină cetățeni activi ce au inițiative menite să contribuie la progresul societății actuale. Totodată, ei își vor putea forma și îmbogaăți importante abilități precum creativitatea, spiritul de echipă, tenacitatea, capacitatea de înțelegere a riscului, spiritul de intițiativă și simțul responsabilității.

PLAN DE AFACERI 7B